Thursday, December 11, 2014

Mensucikan Diri

“Apa pendapat anda bila ada seseorang yang pakaiannya terkena air kencing, lalu ia hendak mensucikannya dengan air kencing pula? Mungkinkah air kencing itu dapat mensucikannya? Tentu saja tidak! Kotoran tidak dapat disucikan kecuali dengan sesuatu yang suci. Begitu pula halnya keburukan yang pernah kita lakukan, tak akan pernah terhapus kecuali dengan memperbanyak melakukan kebaikan.” (Sufyan Ats-Tsauri).
Sambut Jumat Mubarok, Ayo berbuat baik…..

No comments: