Tuesday, September 03, 2013

Mengembalikan Hadiah kepada Negara

Yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah adalah mengembalikan semua kekayaannya dari hasil pemberian/hadiah kepada Baitul Mal (Kas Negara). Hingga yang tersisa hanyalah baju yang ia kenakan. www.facebook.com/adhi.azfar

No comments: