Tuesday, July 23, 2013

Program Trans7 Tidak Menghormati Bulan Suci

Program Sahur di Trans7 beberapa kali tidak menghormati bulan Ramadhan sebagai bulan suci. Lihatlah, adegan mesra Aziz Gagap+Nunung, Aziz Gagap+Bintang Tamu. 
(www.facebook.com/adhi.azfar dan @adhiazfar)

No comments: